-
-[/caption] " /> Se "Kampen om älvarna" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Se ”Kampen om älvarna”
 -


Älvräddarnas film finns nu på Fiskejournalens youtube-kanal. Att se filmen är det perfekta sättet att skaffa sig en bra inblick i den komplexa vattenkraftfrågan.
”Kampen om älvarna” är en resumé över vattenkraftens utbyggnad i Sverige. Älvräddarnas ordförande, Christer Borg, reser runt i vårt avlånga land och tittar på goda och mindre bra exempel i vattenkraftens fotspår.
Filmen vill visa på de möjligheter vi har att miljöanpassa vår befintliga vattenkraft. Den är gjord i samarbete med bland andra WWF, Tranås Energi och Telge Energi. Fotograf är Magnus Tingman och manus är skrivet av fiskeprofilen Peter Sjödin. Specialskriven musik av Weeping Willows.

Se filmen på Fiskejournalens you-tube kanal.

 

 

Bildtext2:

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta