Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
SeFF får ny ordförande

På SeFF:s årsmöte som ägde rum på Sportfiskemässan, tog Manni Svensson över ordförandeskapet efter Bo Hansson, till höger i bild. (Foto: Mathias Larsson)

Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF, arbetar för en positiv utveckling av svensk fisketurism. Nu har sportfiskeentreprenören Manni Svensson tagit över ordförandeklubban efter avgående Bo Hansson.
Att vara fisketurismföretagare i Sverige är inte alltid lätt. Det beror bland annat på att varken lagstiftning eller politikers syn på fisketurism hänger med i utvecklingen.
Det är därför SeFF finns, förklarar Manni Svensson.
– Idag anses inte fisketurism som en näring, utan begreppet faller mellan stolarna. Det innebär att vi inte får tillgång till de resurser och stöd som både yrkesfiske och fiskodling får. Det innebär också att vi inte har samma möjlighet att påverka hur den gemensamma naturresursen – fisk och vatten – skall nyttjas.

Sverige är ett land med en stor outvecklad potential när det gäller fisketurism. SeFF, som är en branschorganisation, vill att myndigheterna ser möjligheterna och skapar förutsättningar för att fisketurismen ska blomstra.
En väl skött sportfisketurism är en hållbar näring som ger många arbetstillfällen och som gynnar landsbygdsutvecklingen, säger Manni Svensson.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta