[/caption] " /> Seg start på Västkusten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige nicander
Seg start på Västkusten

Många öringvikar täcks fortfarande av is och första dagens fiske var inte mycket att skryta med för de allra flesta. (Foto: Anders Nicander)

Årets havsöringpremiär på Västkusten tillhör de magraste någonsin. I princip alla faktorer som vind, vattenstånd och vattentemperatur var ”fel” Men vårsolen lyste och på västra Tjörn skrek strandskatorna.
– Ytterst få fångster, berättade Niclas Åberg, projektledare för 8-fjordarprojektet och fisketillsyningsman, över telefon under eftermiddagen.
Då hade han talat med långt över hundra fiskare som tillsammans endast kunde berätta om någon enstaka landad öring. Niclas berättade dock att man på vissa platser sett stora mängder öring som helt ointresserade av drag och flugor patrullerade längs stränderna.
På många ställen ligger isen kvar och från Ljungskilebukten kom rapport om att det fortfarande i dag satt sillfiskare på isen.

En annorlunda havsöringpremiär med andra ord. Men kommer bara värmen kan vi förvänta oss ett fint fiske för tillgången på fisk är fantastiskt god. Så håll ut och skicka en bön till vädergudarna. Västkustens silver väntar där ute.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta