På bild, från vänster:
Sarah Josefsson, SLU. - Isabella Lövin, EU-parlamentariker (MP) -
Emma Halldin Ankarberg, Livsmedelsverket - Marie Aune, kemist, Livsmedelsverket -
Kjell Strömbäck, ordförande i Kustfiskarförbundet -
Moderator, Jan Nyberg, MP i Luleå. På bild, från vänster:
Sarah Josefsson, SLU. - Isabella Lövin, EU-parlamentariker (MP) -
Emma Halldin Ankarberg, Livsmedelsverket - Marie Aune, kemist, Livsmedelsverket -
Kjell Strömbäck, ordförande i Kustfiskarförbundet -
Moderator, Jan Nyberg, MP i Luleå.[/caption] " /> Seminarium om dioxin i lax och strömming. | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Seminarium om dioxin i lax och strömming.
På bild, från vänster:
Sarah Josefsson, SLU. - Isabella Lövin, EU-parlamentariker (MP) -
Emma Halldin Ankarberg, Livsmedelsverket - Marie Aune, kemist, Livsmedelsverket -
Kjell Strömbäck, ordförande i Kustfiskarförbundet -
Moderator, Jan Nyberg, MP i Luleå.

På bild, från vänster:
Sarah Josefsson, SLU. – Isabella Lövin, EU-parlamentariker (MP) -
Emma Halldin Ankarberg, Livsmedelsverket – Marie Aune, kemist, Livsmedelsverket -
Kjell Strömbäck, ordförande i Kustfiskarförbundet -
Moderator, Jan Nyberg, MP i Luleå.

Miljöpartiet de gröna i Norrbotten och Luleå samt Studieförbundet Vuxenskolan bjöd i går in till ett öppet seminarium om dioxin i Bottenvikens lax och strömming. Östersjölaxälvar i Samverkans Thomas Johansson rapporterar för Fiskejournalen från torsdagens dioxin seminarium i Luleå.
Seminariet var välbesökt, lokalen blev snabbt överfull av intresserade åhörare. Många hade åkt långt för att lyssna till expertpanelen bestående av landets absolut främsta toxikologer, kemister och forskare i ämnet. Det är ett skrämmande faktum att Östersjöns strömmingar och laxar är så giftiga att barn och kvinnor i fertil ålder endast bör äta fet fisk från Östersjön max två gånger per år enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Dioxinet finns lagrat i Östersjöns bottensediment från gamla miljösynder men vi har även en nytillförsel från dagens industri och via luften från andra länder.

Friskt hav på sikt

Det var många yrkesfiskare på seminariet, de påstår att dioxinhalterna i Östersjölaxen är under gränsvärdet och syftar på egna undersökningar av dioxinhalten. De ifrågasatte Livsmedelsvekets prover och menar att dioxingränsvärdena gör att de inte kan sälja sina fångster och därmed inte får någon lönsamhet i sitt fiske. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog, Livsmedelsverket bemötte kritiken och berättade att de årliga provtagningarna utförs på exakt samma sätt i alla EU länder och att resultaten från exempelvis Danska och Finska prover visar samma resultat som de Svenska.
Isabella Lövin menade att dioxinhalterna i fet fisk från Östersjön är ett faktum och vi måste nu sätta fokus på att hitta källorna till dioxinföroreningarna så att vi på sikt kan få ett friskt hav med fisk som går att äta.
Läs fler notiser om dioxin och lax.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta