Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Seminarium om odlad matfisk?

Vet du vad din middagsfisk åt till frukost? Foto: Gnawme/Creative common

Naturskyddsföreningen arrangerar lunchseminarium med paneldiskussion om vattenbruk och skuggfiske. En av frågeställningarna är: Vad får konsumenten egentligen veta om vilka omständigheter fisken vuxit upp under, eller vad den har blivit gödd med – och vad har konsumenten rätt att veta? Närvarande är bland annat Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Naturskyddsföreningen och Swedwatch presenterar en gemensam rapport om fisket som försörjer fisk- och räkodlingar med fiskmjöl, det så kallade skuggfisket. I samband med detta arrangerar man ett lunchseminarium. Syftet är att diskutera odling av fisk som kräver foder. Vilka konsekvenser får den här typen av odling miljömässigt, socialt och ekonomiskt? Hur ser den långsiktiga hållbarheten ut? Och vad får konsumenten egentligen veta om vilka omständigheter fisken vuxit upp under, eller vad den har blivit gödd med – och vad har konsumenten rätt att veta?
Naturskyddsföreningen kommer också att ställa följande fråga direkt till närvarande återförsäljare och politiker. Vad de kan göra för att garantera spårbarhet och motverka import av fisk- och skaldjur som producerats med avsevärda negativa miljöeffekter och brott mot mänskliga rättigheter. En av de som skall svara är landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Tid: 19 januari 2012 kl 11-13
Plats: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115
Medverkande: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och representanter från livsmedelsbranschen, restaurangbranschen, Swedwatch och Naturskyddsföreningen.
Lunchmacka serveras. Anmälan senast den 17 januari till louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta