Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Sex vatten för karp

I nya numret av Fiskejournalen presenterar Palle Sköldblom sex av landets absolut bästa vatten för karp. Här finns allt du behöver veta innan du ger dig av.
Inget snobberi med riggarna och vatten där karparna aldrig suttit på en krok är utgångspunkten för fiskeguiden Karp. Drömmer du om den stora eller kanske din första karp finns det så mycket att här att hämta. Spridningen på de sex sjöarna är från Skåne via Öland och till Värmland. Bor du i södra Sverige har du ett riktigt bra karpvatten inom räckhåll.
Anders Nicander

Drömmer du om att fånga en sån här? Kolla nya numret av Fiskejournalen där Palle Sköldblom ger tips om hur man gör.

Drömmer du om att fånga en sån här? Kolla nya numret av Fiskejournalen där Palle Sköldblom ger tips om hur man gör.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta