Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Sik i sikte

Mitt i härligaste öringsäsongen kommer allt fler rapporter om öringfiskare som får sik som bifångst. I vattnen innanför Tjörn tycks det finnas ovanligt mycket sik.
Siken är lite av en doldis  i Västkustens fiskfauna. Många vet inte ens om att den finns. Siken leker i en rad vattendrag längs kusten och verkar kunna vandra långa sträckor ut i saltsjön. Just nu tycks det vara gott om sik i Hakefjorden och det har fångats sik vid öringfiske både på Tjörn och på fastlandssidan.
Siken kan vara lite lurig att locka till hugg och när den väl hugger lossnar den lätt för den har en väldigt ömtålig mun. Framför allt fångas den vid flugfiske men ganska små flugor. Det går också utmärkt att meta den med små bitar av räka eller fisk som agn. Sök siken på riktigt grunt vatten i vikar och sund och spana efter små nätta vak.
Anders Nicander

Sikens sköra mun kräver ett mjukt handlag. I Finland fiskar man sik med flugor bundna på små dubbelkrokar. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta