Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Sista siken

Lundbyhamnen i Göteborg har bjudit på ett fiske utöver det vanliga i vinter. Abborre, en och annan havsöring och framförallt sik i stora mängder har fångats. Kanske är det de sista sikarna som fångas nu i dagarna, för Göteborgs stad ska dumpa stora muddermassor på fiskeplatsen.
Enligt den lilla skara som fiskade i Lundbyhamnen på tisdagsmorgonen var fisket mycket bättre förrra vecka. Ändå kom det upp ett antal sikar i vikter på upp till kanske fem hekto. En mormyska, agnad med maggot och fiskad under en vertikalpirk är standardutrustning. Några av de fiskande har varit i  Lundbyhamnen tre till fyra gånger i veckan sedan isen lade sig i höstats. På frågan om de är rädda att förlora sin fina fiskeplats mitt i city svarar de flesta att de tror att fisken kommer tillbaka nästa vinter. Hamnen ska fyllas med giftiga muddrermassor som sedan ska förseglas med sand. Andra ser allvarligare på att man, för att spara pengar, flyttar runt det förorenade muddret i älven i stället för att ta upp det på land.
Anders Nicander

 

Två tackel lockar siken bättre än ett berättar Reijo Hongisto, som fiskat flera gånger i veckan i Lunbyhamnen i vinter. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta