[/caption] " /> Ska EU avgöra ändå? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ska EU avgöra ändå?

Älvräddarna vill att EU-domstolen prövar Eon:s ansökan – för att få till en prejudicerande dom. Foto: Jennie Zetterqvist/Dagbladet)

Älvräddarna:
Eon återkallade för en knapp månad sedan sin ansökan om effektivisering och ombyggnad av Rundbackens kraftverk i Timrå kommun. Detta efter att mark- och miljödomstolen tänkt skicka ett antal frågor till EU-domstolen för förhandsavgörande. Älvräddarna ansåg att Eon:s återkallelse var taktik för att slippa få ett avgörande som skulle påverka inte bara Eon:s utan även andra kraftföretags framtida ansökningar negativt. Nu vill kammarkollegiet och Älvräddarna samt Naturskyddsföreningen i Timrå att frågorna ändå ska skickas till EU.
Rundbackens kraftverk har varit föremål för notiser och artiklar sedan 2008. Första gången återkallade Eon själva via sitt ombud Alrutz advokatbyrå ansökan eftersom man missat att ha samråd med Kammarkollegiet och andra motparter. När sedan ansökan åter skickats in meddelade Eon:s informationsansvarige Jonas Andrén att Eon i det fall man fick nej i miljödomstolen inte tänkte gå vidare. Eon fick avslag i mark- och miljödomstolen, men valde trots tidigare uttalanden att gå vidare och vann fallet i mark- och miljööverdomstolen. Målet återvisades till första instans, mark- och miljödomstolen, som hade att sätta de villkor för verksamheten som behövs för att göra den tillåtlig. Nu valde mark- och miljödomstolen en annan väg och ville skicka fyra frågor till EU-domstolen för förhandsavgörande. Frågorna gäller bland annat hur ickeförsämringskravet för våra vatten i Sverige ska tolkas.
Eon svarade då med att dra tillbaka sin ansökan.
– Vår analys av detta är att Eon helt enkelt är rädda för att få ett förhandsavgörande som skulle ge inte bara Eon utan alla kraftbolag bekymmer. EU kan ju mycket väl tolka vattendirektivets bestämmelser på ett sådant sätt att ombyggnationer som Eon vill göra i Rundbacken helt enkelt inte blir möjliga pga. för stor miljöpåverkan på vattnen, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Nu går målet in i nästa fas då kammarkollegiet och även Älvräddarna samt Naturskyddsföreningen i Timrå bestämt menar att frågorna ska ställas till EU-domstolen, oavsett att Eon återkallat sin ansökan. Eftersom målet blev vilande när frågorna ska skickas till EU, menar samtliga motparter att Eon inte i detta läge kan återkalla sin ansökan. Går domstolen på kammarkollegiets och de andra motparternas linje kan det innebära stora omställningar för svensk vattenkraftsindustri.
www.alvraddarna.se

Läs tidigare notiser om ärendet Eon och Rundbacken.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta