Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Mängder av fisk dog efter skandalen i Arboga. Foto: Hampus Håkansson
Skandalbilderna: Massiv fiskdöd när vattnet stryptes

På onsdagen gick larmet bland sportfiskare och andra vattenvänner i Arboga. Vattnet i gamla kanalen hade nästan torrlagts helt, med följden att massor av fisk dog innan de hann räddas.

Det var både ilska och sorg som spred sig bland fiskeentusiaster i Arbogaområdet, efter att en ny skandal inträffat i anslutning till ett kraftverk. En av dem som ryckte ut för att ge en hjälpande hand och dokumentera händelsen var Hampus Håkansson.
– Ett litet kraftverk längre upp skulle reparera något. Då täppte de till cirka 95 procent av vattentillförseln därifrån, vilket i sig inte är farligt. Dock täppte de inte till vattnet nerströms alls, så allt vatten bara forsades ut som vanligt, tills det såg ut som på bilderna, berättar Hampus för Fiskejournalen.

TUSENTALS SMÅ YNGEL
Folk uppmanades att komma till gamla kanalen, mot Kvarnsjön och Kvarncafét, för att hjälpa och flytta de fiskar som kunde bli räddade. När Hampus och hans kamrater kom dit var det redan 5–6 personer på plats som hade börjat flytta fiskarna, så då hjälpte de till.
– Vi kunde flytta flera gäddor, sutare, sarv, mört och en ål, vilket var väldigt skönt att kunna rädda. Vi omplacerade mest lekfärdiga fiskar, det skulle ha blivit alldeles för många annars då det var säkert 1 000 små yngel som simmade runt där. 

En del lekmogna fiskar kunde flyttas och räddas.

Enligt Hampus Håkansson kopplades länsstyrelsen snabbt in, och nu hoppas de få svar på frågan hur detta egentligen kunde få inträffa.
Fiskejournalen återkommer med rapportering när vi får sådan information.

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jon Sköld, ordförande i Svenska Karpklubben, tar kamp för karpfisket. Foto: Privat
Karpklubben ryter till mot förbud: ”Beklämmande"

Förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten väcker vrede hos många metare. Svenska Karpklubben tar strid för sportfisket efter arten, och kallar förslaget från Havs- och Vattenmyndigheten för beklämmande.

Fiskejournalen skrev tidigare i veckan om att Sportfiskarna underkänner delar i remissen kring invasiva arter från Havs- och Vattenmyndigheten, åtminstone när det gäller förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten.

Även Svenska Karpklubben stämmer in i den klagosången.
– Jag fick denna remiss vid årsskiftet och det var beklämmande att se att den tendens som pågått en tid tillbaka vad gäller synen på karp fortsatt har ett fäste inom somliga myndigheter, säger klubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

Han anser att man applicerar extremtillstånd från helt andra delar av världen, och att man med dessa målar upp en riskbild i Sverige, men som utifrån praktiska resultat av karpodling och utplantering i flera hundra år i Sverige inte har någon relevans eller grundlag.
– Det är tråkigt att något som gång på gång visat sig fungera så bra i Sverige, vad gäller att skapa nya möjligheter till ett spännande sportfiske efter karp och en givande sysselsättning för ung som gammal istället skall utpekas som ett problem. Speciellt när inga praktiska exempel tyder på detta, säger Jon Sköld.

Hur upplever du att branschen reagerade på förslaget?
– Eftersom karpfisket fortsatt inte är alls lika utbrett i Sverige i jämförelse med exempelvis predatorfisket, som kan bedrivas i vilken sjö som helst, är det såklart begränsat med hur stor branschen egentligen är. Men antalet utövare och intresserade är ju på uppgång och ser man i Europa är det här fisket enormt. Självklart har detta förslag mottagits med frustration och uppgivenhet, bland utövare och intresserade, speciellt eftersom det inte finns något relevant grundlag som bekräftar den riskbild som målas upp, så skall inte förfarandet gå till på myndighetsnivå.

Vilka argument har du själv mot förslaget?
– Jag skulle säga karpens oförmåga att etablera sig här, att dagens föreskrifter fungerat bra, samt att skydda möjligheterna till utveckling och tillgängliggöra sportfisket för folk.
– Karpen har odlats och planterats ut i de flesta vattensystem söder om Dalälven sedan 1500-talet, kanske tidigare. Under 1900-talet bedrevs odlingsanstalter exempelvis i regi av Södra Sveriges Fiskeriförening, med syfte att etablera naturliga reproducerande bestånd av karp, för att ge uttag till husbehov. Men de praktiska försöken gav inte resultat och arten har än i dag ej klarat att etablera sig naturligt i vatten med övrig konkurrens och normal fauna.

Enligt Jon är karpen i princip utkonkurrerad av samtliga övriga arter som leker tidigare på året i Sverige och i kombination med lång vinter blir det ingen okontrollerad reproduktion.
– Detta är kanske det bästa kvittot som borde ha använts som grundlag, istället för extrema exempel utan relevans för svenska förutsättningar. Nuvarande föreskrifter innebär en individuell prövning och så bör det förbli, de praktiska erfarenheterna tyder på att det fungerar bra med utsättning av karp i svenska vatten, således bör det fortsatt vara möjligt med nyetablering under kontrollerade former.

Tillgängligt för unga
Svenska Karpklubben menar att sportfisket efter karp, likt övriga Europa, är en tillgång för människor. Att det är en meningsfull sysselsättning där man lär sig massor om naturen och om miljön vid sjöarna man besöker.
– Karpfisket kan vara en social form för friluftsliv där man kan umgås utomhus i väntan på napp, en perfekt upplevelse att introducera barn och ungdomar till och något som kan bidra positivt till folkhälsan. Detta bekräftas av exempelvis jordbruksverket som lyfter sportfisket som en av de främsta fritidsintressena bland folk i Sverige. Det måste man slå vakt om och då måste det fortsatt vara möjligt att skapa nya sportfiskevatten närmre folk där de bor. Ungdomar utan körkort och bil har ju ej möjlighet att resa långt för att besöka de förhållandevis få vatten som är, därför behövs det fler, slår Jon Sköld fast.

Du kanske även gillar detta