Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Skandalen växer

Strane å på Orust var enligt Länsstyrelsens experter den näst viktigaste reproduktionslokalen för havsöring på ön. Ett omfattande fiskevårdsarbete, finansierat med allmänna medel, påbörjades redan 1995.
Skandalen med skövlingen av Strane å på Orust växer allt mer. Både Länsstyrelsen i Västra Götaland och ideella fiskevårdare hade bidragit till att återställa vattendraget till en fantastisk öringproducent och en i allra högsta grad levande liten å. Ån mynnar i Stigfjorden som är känd för sitt fina havsöringfiske. Förlorar vi fisken från Strane å kommer det att få stora negativa konsekvenser för fisket i fjorden. För mer info se HÄR

Inga öringar tar sig förbi dämmet som byggts i Strane å. (Foto: Anders Nicander)

Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta