[caption id="attachment_17467" align="alignleft" width="424" caption="Sportfiskeutbildningen i Forshaga är uppskattad av branschen och unik på många sätt."][/caption]I Skolverkets nya direktiv likställs sportfiske med skogsbruk.  Detta kan påverka ungdomars ekonomiska möjlighet att utbilda sig inom fiske. På Sportfiskeakademin i Forshaga vägrar man dock att låta detta drabba enskilda elever.
" /> Skolverkets riktlinjer drabbar sportfisket | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Skolverkets riktlinjer drabbar sportfisket

Sportfiskeutbildningen i Forshaga är uppskattad av branschen och unik på många sätt.

I Skolverkets nya direktiv likställs sportfiske med skogsbruk.  Detta kan påverka ungdomars ekonomiska möjlighet att utbilda sig inom fiske. På Sportfiskeakademin i Forshaga vägrar man dock att låta detta drabba enskilda elever.
Skolverket och Sveriges politiker har än en gång visat att de inte har förstått att Sportfiske är en viktig näring med stor potential. Genom att föra sportfisket till kategorin skogsbruk, blir resultatet att de elever som har en skogsbruksskola i närheten, av ekonomiska skäl kan tvingas söka sig till denna istället för en sportfiskeutbildning.
– Det får aldrig bli en plånboksfråga om vem som kan utbilda sig till vad, säger rektorn vid Sportfiskegymnasiet i Forshaga, Per Johansson.
– Därför jobbar vi nu intensivt med att hitta en lösning, tillsammans med näringslivet och olika branschorganisationer. Vårt mål är att alla elever som söker till oss, ska kunna gå här på samma ekonomiska villkor.

Rektor manar till lugn

De nya riktlinjerna från Skolverket har skapat oro, både bland blivande elever och bland Sveriges sportfiskeutbildningar. Tongångarna från politiskt håll om att det är turismen som ska skapa nya jobb på landsbygden, tycks plötsligt vara glömda. En stark sportfisketurism kräver rätt utbildat folk.
Klas Elm, vd för branschorganisationen för Sportfiske, menar att det därför är viktigt att säkra framtiden för utbildningen vid Forshagaakademin.
– Det är en unik skola, både i Sverige och hela Europa. Vi kommer från vårt håll att göra det vi kan för att hjälpa till.
Till alla oroliga elever som är i ansökartagen, manar rektor Per Johansson till lugn.
– Vi har lösningar i sikte. Tveka inte att söka till oss på grundval av ekonomiska skäl. Och är du eller dina föräldrar oroliga, ring och prata med oss.

/Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta