Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Robert Westin
Sammanställningen visar ett ohållbart industriellt strömmingsfiske.
Skrämmande utveckling för strömmingen i Bottenhavet

Sportfiskarna rapporterar att strömmingsfisket i Södra Bottenhavet har ökat mycket kraftigt under de senaste 20 åren. Detta påvisar organisationen genom en unik sammanställning om ett ohållbart överfiske.

Larmrapporterna har duggat tätt under den senaste tiden både från sportfiskare och även från det småskaliga kustnära yrkesfisket. I flera kustnära områden är det svårt att hitta strömmingen.

Det är det storskaliga pelagiska industrifisket som snabbt har betat ner bestånden. Dessa fångster blir fiskmjöl som används i den norska laxodlingsindustrin.

– Samtidigt som fångsterna har tiofaldigats så har strömmingens medellängd minskat och strömmingens har även konstaterats bli könsmogen tidigare. Detta är ett tydlig täcken på ett kraftigt överfiske som är ohållbart. För strömmingen i Sydöstra Bottenhavet har fisketrycket mångdubblats sedan 90-talet. Det finns tyvärr allt för många exempel på att ett långvarigt högt fisketryck resulterar i kraschade fiskbestånd och förändrade ekosystem i våra hav. Regeringen och ansvarig myndighet bör agera och utifrån en försiktighetsprincip reglera fisket snarast, säger Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Strömmingen är normalt ”motorn” för kustens ekosystem och samtidigt som det storskaliga fisket utvecklats har enorma ekosystemförändringar skett längs ostkusten.

Parallellt med att större strömming minskat i Södra Bottenhavet så har beståndet av storspigg exploderat i antal. Friska bestånd av gädda med flera arter har ersatts av system helt dominerat av storspigg och mattor av trådalger.

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
En undersökning visar att stöldrisken gör att båtägare inte byter till modernare motorer. Foto: Steve Adams
Så mycket släpper de svenska fritidsbåtarna ut

Bland de båtburna sportfiskarna pågår det en grön våg, där folk byter ut sina fossildrivna motorer till elmotorer. Men det finns fortfarande bromsar som gör att utvecklingen inte sker fullt ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en undersökning kring båtmotorernas miljöpåverkan, med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Det konstateras att bensinmotorer står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtaktare står för den största andelen utsläpp av kolväten.
Totalsiffran för de svenska fritidsbåtarnas utsläpp är 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.

Inom vissa områden ligger ekonomiska skäl bakom trögheten i utvecklingen. Båtägare behåller nämligen sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.
– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv, vars artikel du kan läsa här.

Kartläggningen visar också att fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar. Här hittar du hela rapporten!

Du kanske även gillar detta