[/caption] " /> Havsöring på västkusten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige nicander
Släpp slipsen

En slips – en utlekt smal havsöring – bör alltid få simma tillbaka för att äta upp sig oavsett om den håller minimimåttet eller inte.

Vårsäsongen bjuder ofta på härligt havsöringfiske med chans till att fånga många öringar på en dag. Väldigt många av de fiskar som fångas bär fortfarande synliga spår efter höstens lek och bör ovillkorligen återutsättas.
Västkusten kan numera skryta med ett havsöringfiske i världsklass. Hårt ideellt arbete med att restaurera vattendrag, engagerade kommuner och starka begränsningar i nätfisket har fått öringstammen i framförallt Bohuslän att öka dramatiskt. En förutsättning för att vi ska ha kvar detta fina fiske är att vi fiskar ansvarsfullt. Under vårfisket är det inte ovanligt att fångsten under en dag kan bli smått fantastisk i antal fångade öringar räknat. De allra flesta fiska som tas är dock magra och behöver äta upp sig ordentligt innan de är tillbaka i högform. Dessa smala fiskar brukar skämtsamt kallas för slipsar för att de saknar öringens spolformade muskulösa kropp och mest ser ut – som en slips. En del av dessa fiskar bär fortfarande spår av lekdräkt och är bruna till gröna i färgtonen.

En havsöring i fin kondition är helt silverblank på sidorna och kritvit under buken. Den är fast i köttet och, om du rensar den, laxrosa i köttet. Det är fiskar som denna som lämpar sig som människoföda.
Så även om havsöringen du fångar håller är längre än 45 centimeter som lagen säger att den ska vara för att du ska få behålla den släpper varje ansvarstagande havsöringfiskar som inte håller måttet av andra skäl. Och ingen ansvarstagande sportfiskare fyller frysen med sin fångst bara för att hon eller han kan.
Läs tidigare notiser om havsöring.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta