Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
SLU ska fiskforska

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tar över Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet, när verket läggs ner vid halvsårsskiftet.
Den nya Havs- och vattenmyndigheten ska inte syssla med fiskforskning, när den startar sin verksamhet den 1 juli. I stället har regeringen beslutat att forskningen ska ske i regi av SLU, som redan nu bedriver en hel del forskning kring fisk och fiske.
Fiskeriverket har tre forskningsanläggningar, i Lysekil, Drottningholm och Öregrund. Verksamheten vid dessa förs över till SLU och kommer att bilda en egen instituion. Denna kommer att svara för forskning, datainsamling, undersökningar och analyser samt vetenskaplig rådgivning till Havs och vattenmyndigheten.
– Det är positivt att vi nu får en samlad och integrerad forskning och kompetens som kan utveckla ett hållbart fiske i våra vatten, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Svenne Andersson

Forskning och fiske och fiskar överförs till Sveriges Lantbruksuniversitet när Fiskeriverket läggs ner vid halvårsskiftet. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta