[/caption] " /> Smart förvaltning ökar fångsten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Smart förvaltning ökar fångsten

Bildtext: Sportfiskare hjälper till att märka red snapper. Märknigen syftar till att skaffa mer information om fiskens tillväxt och levnadsvanor. (Foto: Florida Fish and Wildlife Commission)

Red snapper är en populär fisk i Florida, både som matfisk och sportfisk. Genom en sund fiskförvaltning kan man nu höja fiskekvoterna på denna fisk– och fortfarande bedriva ett ekologiskt hållbart fiske.
Under 80-talet sjönk fiskpopulationerna längs Floridas kuster betänkligt och man beslöt från politiskt håll att göra någonting åt det. Trots protester från såväl yrkesfiskare som sportfiskare och sportfiskeguider, infördes hårda regler och kvoter. Men knorrandet blev kortvarigt eftersom de hårda åtgärderna gav snabba resultat i form ökande fiskmängd. Idag har Florida ett fantastiskt fiske där både yrkesfiskare och sportfiskare får utrymme att ta upp fisk.

De senaste utvärderingarna av bestånden på Red Snapper visar att man stadigt kan höja fångstkvoterna, och ända bara ta av räntan på kapitalet. 2007 var kvoten cirka tusen ton, förra året var kvoten fyra tusen ton och i år kunde man enas om att man kan ta ut sju tusen ton av Red Snapper och fortfarande fiska inom god marginal för ett hållbart fiske.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta