Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Kustnära yrkesfiske hotar

De senaste åren har det pratats mycket om att det småskaliga, kustnära yrkesfisket ska prioriteras. Att det fisket skulle vara mindre skadligt för fiskbestånden är inte sant.
Inom EU finns en romantiserad bild av den lilla fiskebåten som fiskar nära kusten. Den kan ju inte, som de stora supereffektiva fiskfartygen, skada våra hav, resonerar man. Sanningen är att dessa små båtar är otroligt effektiva och lätt omställbara till det fiske som för stunden ger mest pengar. Med många små fiskare som fiskar i känsliga miljöer riskerar vi att få en än värre situation än den vi redan har.
Se vad kollegan Jan Olsson skriver här: http://www.outdoor.se/wenerblenket/
Anders Nicander

Kustfiske med spö skadar inte bestånden – men kan bli helt omöjligt om det kustnära yrkesfisket får breda ut sig. (Foto: Svenne Andersson)

Kustfiske med spö skadar inte bestånden – men kan bli helt omöjligt om det kustnära yrkesfisket får breda ut sig. (Foto: Svenne Andersson)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta