Orimligt att vi överhuvudtaget tillåter ett enda vattenkraftverk till att byggas, säger Christer Borg. Orimligt att vi överhuvudtaget tillåter ett enda vattenkraftverk till att byggas, säger Christer Borg.[/caption] " /> Småskaligt är värre | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Småskaligt är värre
Orimligt att vi överhuvudtaget tillåter ett enda vattenkraftverk till att byggas, säger Christer Borg.

Orimligt att vi överhuvudtaget tillåter ett enda vattenkraftverk till att byggas, säger Christer Borg.

Älvräddarnas Christer Borg har skrivit en kolumn på Supermiljöbloggen om småskalig vattenkraft i förhållande till storskalig. Slutsats: Den småskaliga är inte ett dugg bättre.
På en av Sveriges viktigaste miljöbloggar har Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, fått möjlighet att skriva om småskalig vattenkraft. Det är uppenbart att den småskaliga inte är ett dugg bättre än den storskaliga.
– Det hjälper inte med fiskvägar och ekologiska flödesmodeller mot alla skador som vattenkraft, både små- och storskalig, orsakar, säger Christer. Forspartierna, som är motorer i de strömmande ekosystemen, byggs alltid bort och ersätts av lugna vatten och förändrar därmed hela ekosystemet till det sämre.
Christer menar också att de småskaliga entreprenörerna i domstolsförhandlingar alltid överdriver nyttan av den förnybara energin från dessa vattenkraftverk.
– Väger man den lilla energin som produceras i Sveriges 1 900 småskaliga vattenkraftverk mot de skador de orsakar på habitaten är det egentligen orimligt att vi överhuvudtaget tillåter ett enda vattenkraftverk till att byggas, avslutar Christer.
Här kan du läsa hela inlägget på Supermiljöbloggen.

Engagera dig!

Du missar väl inte vår brevkampanj – där du kan påverka beslutsfattande ministrar i kommande beslut om lagstiftning för vattenkraften. Klicka här för att läsa mer.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta