Nu har vattnet stigit i Tranås Energis senast byggda faunapassage och det är bara grönskan och fiskarna som fattas. Båda dyker förhoppningsvis upp framåt våren, och fler spännande projekt är på gång! " />
Annons
Snart öppen vattenväg mellan tre sjöar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Mathias Arnham
Snart kan öringen vandra fritt genom Bulsjöån, från Västra Lägern vidare till Östra Lägern hela vägen fram till Sommen. Här syns faunapassagen i Forsnäs.
Snart öppen vattenväg mellan tre sjöar

Nu har vattnet stigit i Tranås Energis senast byggda faunapassage och det är bara grönskan och fiskarna som fattas. Båda dyker förhoppningsvis upp framåt våren, och fler spännande projekt är på gång!

Innan man är helt klara i Forsnäs ska vissa biotopvårdande åtgärder göras i den naturliga sträckan av fiskvägen, för att underlätta för fisken att ta sig fram.

Sedan är det dags att ta tag i nästa projekt och anläggningen som står näst på tur är vattenkraftstationen i Visskvarn. Även här ska en faunapassage i form av fiskväg byggas och på så sätt göra det möjligt för Sommenöringen att ta sig uppströms vattensystemet, och tillbaka igen. Bygget sätts igång till hösten och blir klart innan årsskiftet.

Även här ska en faunapassage i form av fiskväg byggas och på så sätt göra det möjligt för Sommenöringen att ta sig uppströms vattensystemet…

Den gamla kvarndammen och fallet i Oppeby är vackert, men ett hinder för vandrande fisk.

Sedan finns bara ett hinder kvar innan målet om öppen vattenväg mellan tre sjöar är uppnått. Det är den gamla kvarndammen i Oppeby, en bit från Forsnäs. Just nu pågår förstudier och under våren sker samråd med Länsstyrelsen för att hitta den bästa lösningen som gör det möjligt för fisken att passera.

Vill du se fler bilder från Tranås Energis anläggningar? Kolla gärna in på Tranås Energis instagram!

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta