[/caption] " /> Snillrik fiskevård | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Snillrik fiskevård

Genom att sänka ner buntade grenar från lövträd förändrar man vattnets flöde.

Deltagare från Fiskevårdsnätverket Göteborg, Göteborg Universitet och Sportfiskarna, har under 2012 jobbat med en för svenska vatten ganska oprövad metod. För att anlägga en ny strandbrink används buntar av sly och ris.
Fiskevårdsnätverket Göteborg hör av sig till Fiskejournalen för att berätta om en ny metod för att anlägga ny strandbrink:
Tekniken kan användas dels som erosionsskydd, dels för att förändra vattendragets bredd och ström. Enbart naturmaterial används i form av lövträd. Knippen av pil buntas ihop och placeras ut i strömriktningen. Dessa förankras och låses sedan med käppar av björk eller al. Vid högvatten spolas sediment över riset och bygger så sakta upp nytt material till den nya strandkanten
Eftersom mängden död ved tillförs i vattnet gynnas även insektslivet. Särskilt väl lämpar sig detta i bäckar där lugna partier och vass är ett problem och där man vill åstadkomma mer variation och rörelse i vattnet.
På engelska kallas metoden för ”faggots and brushwood bundles”, ungefär ”risknippen och slybuntar”.
Läs mer på www.fiskevardgoteborg.se.

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta