Det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax sedan maj 2011, då riksdagen fattade beslut i frågan. Det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax sedan maj 2011, då riksdagen fattade beslut i frågan.[/caption] " /> Socialdemokraterna i norr splittrade i laxfrågan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Socialdemokraterna i norr splittrade i laxfrågan
Det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax sedan maj 2011, då riksdagen fattade beslut i frågan.

Det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax sedan maj 2011, då riksdagen fattade beslut i frågan.

Efter det att riksdagsledamoten Karin Åström (s) från Överkalix i Norrbottens län gick ut med att hon ville förbjuda fritidsfisket efter lax med kommersiella redskap, kom reaktionerna. Hon menar bland annat att fisket inte är försvarbart, åtminstone inte så länge som laxälvarna inte når det internationella målet för hållbara bestånd, skriver NSD.
Bengt-Olov Innala (s), vice kommunalråd i Haparanda, rasar över partikamratens utspel, och menar att debatten är gammal och att förslaget visar på okunskap.
Fritidsfisket och yrkesfisket har varit en stor del av familjen Innalas göranden under många år. Bengt-Olov Innala menar fritidsfisket är ett bra komplement till skogs- och jordbruk, att förbudet skulle kunna spoliera viktiga arbetstillfällen.
Enligt NSD förstår inte Bengt-Olov Innala den nuvarande debatten, eftersom det är ett enormt uppsving av lax i exempelvis Torneälven. Om problem finns i Kalixälven, måste detta diskuteras i Kalix älvdal. Därtill, menar han att utestänga fastighetsägarna från att fiska lax med kommersiella metoder, är som att utestänga jordbrukare eller skogsägare att odla på sina ägor.

Karin Åström (s) å sin sida menar att hon har stöd av forskningen och att vi måste vara oroade över laxtillgången i Östersjön. Det handlar faktiskt om att bevara ett laxbestånd som är långsiktigt livskraftigt, det handlar om att få stopp på överfisket i Östersjön och det handlar slutligen om att värna yrkesfiskarna, eftersom fritidsfiskare som säljer lax snedvrider konkurrensen. Karin Åström hänvisar också till det riksdagsbeslut av den 7 maj 2011, som säger att det är förbjudet att sälja eller saluföra fritidsfiskad lax, allt enligt NSD, lördagen den 4 januari 2014.

Vill du vara med och påverka – och förbättra laxens situation? Klicka här.

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta