Senast på tisdag ska ansökan vara inne. Hämta blanketten på Sportfiskarnas hemsida. Foto: Bengt Olsson
Senast på tisdag ska ansökan vara inne. Hämta blanketten på Sportfiskarnas hemsida.
Foto: Bengt Olsson[/caption]Nu är det hög tid för alla fiskeföreningar som vill arrangera lokala sportfiskeaktiviteter att söka aktivitetsbidrag från Sportfiskarna. 300 000 kronor delas ut! " /> Sök Sportfiskarnas aktivitetsbidrag | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Sök Sportfiskarnas aktivitetsbidrag

Senast på tisdag ska ansökan vara inne. Hämta blanketten på Sportfiskarnas hemsida. Foto: Bengt Olsson


Senast på tisdag ska ansökan vara inne. Hämta blanketten på Sportfiskarnas hemsida.
Foto: Bengt Olsson

Nu är det hög tid för alla fiskeföreningar som vill arrangera lokala sportfiskeaktiviteter att söka aktivitetsbidrag från Sportfiskarna. 300 000 kronor delas ut!
Aktivitetsbidraget är ett årligt bidrag som inrättades 2008.
– Bidraget har fem kategorier av verksamhet som är bidragsgrundande; Ungdom, Integration, Kvinnors fiske, Funktionshinder och Nyskapande verksamhet, berättar Sportfiskarnas ungdomsansvarige Oscar Trowald.
Ansökan för 2015 ska vara inlämnad senast 31 mars. Det krävs ingen komplicerad ansökan utan det räcker att fylla i en enkel blankett som finns på Sportfiskarnas hemsida. Varje förening kan söka bidrag för upp till två projekt.
– Det går att söka bidrag både till mindre aktiviteter som hålls vid ett tillfälle och större aktiviteter som sportfiskeskolor eller läger. Tänk dock på att det ska vara öppna aktiviteter. Se aktivitetsbidraget som ett utmärkt tillfälle att finna en ny målgrupp, säger Oscar Trowald.

Maria Ålander
Källa. Sportfiskarna

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta