Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Som en tjuv om natten

Nu fylls fjordarna i Bohuslän med sill och lysbåtarna drar ut för att fiska. I våra allra känsligaste miljöer fiskar jättebåtarna. Och sillen blir i första hand till djurfoder.
Vid kvällspromenaden längs Hake fjord såg vi fjorden lysas upp av enorma strålkastare. Nu är sillen här och den svenska sillflotta gör storfångster. I fjordar som ingår i 8-fjordarprojektet som bland annat har som mål att återskapa fiskbestånden.
Enligt Fiskeriverket är bifångsterna vid lysfisket i det närmaste noll. De som bor vid fjordarna och som på nära håll sett fisken försvinna berättar en annan historia. Om hur man i lysfiskets barndom tog enorma mängder torsk- och plattfiskar vid lysfisket. Nu är de arterna borta men sillen kommer vid den här tiden varje år.

Tonfiskfarmar i Medelhavet och krokodilfarmar i Australien lär vara några platser där den svenska sillen hamnar. Den svenska beredningsindustrin köper sin sill från Island och Norge.
Anders Nicander

Med enorma strålkastare lockas sillen till ytan där den sedan fångas in med en ringnot. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta