Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Sommardrömmar i Fiskejournalen

I nya numret av Fiskejournalen träffar Christian Lundberg tjecknymfexperten Emin Lager. Tjecknymffisket är en supereffektiv doldis som kan berika ditt flugfiske till sommaren.
Med korta kast och tunga, sparsamt dressade nymfer fiskar man nära botten – där fisken står större delen av tiden. Tekniken funkar bäst i forsar och hårt strömmande vatten. Ofta står man mycket nära den fisk man fiskar på. Tekniken presenteras ingående och sommarens Jämtlandsfiske känns plågsamt avlägset. Kanske läge att binda några tejecknymfer?
Klicka dig in HÄR så hittar du flera filmer om tjecknymffiske.
Anders Nicander

Tjecknymf är supereffektivt i snabbt strömmande vatten. (Illustration: Bo Nettlebladt)

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta