Flodpärlmusslan är starkt hotad och det bedrivs ett intensivt arbete för att skydda den fridlysta arten. Inte undra på att upptäckten i Västerbotten väcker vrede – där någon eller några hade dödat ett stort antal flodpärlmusslor. " /> Sorgliga upptäckten: En hög med dödade flodpärlmusslor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Här är bilderna på de döda flodpärlmusslorna som länsstyrelsen går ut med. Foto: Länsstyrelsen
Sorgliga upptäckten: En hög med dödade flodpärlmusslor

Flodpärlmusslan är starkt hotad och det bedrivs ett intensivt arbete för att skydda den fridlysta arten. Inte undra på att upptäckten i Västerbotten väcker vrede – där någon eller några hade dödat ett stort antal flodpärlmusslor.

Det är länsstyrelsen i Västerbotten som går ut till allmänheten efter upptäckten vid ett vattendrag. Det syns att det är människor som har brutit upp skalen och tagit ur musslorna, och nu vill länsstyrelsen ha hjälp att sprida budskapet.

Arten är fridlyst och skyddad genom lagstiftning, vilket innebär att det är olagligt att skada eller påverka dem. Händelsen är polisanmäld av personal på det skogsbolag som äger marken där musslorna hittades.

– Tidigare fiskades flodpärlmusslor så mycket att de var nära att försvinna i norra Sverige. Det ledde till att flodpärlmusslan fridlystes 1994. Men än idag kan händelser som den här ha stora effekter på artens överlevnad i små bestånd, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammen för hotade arter vid Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Förra sommaren skrev Fiskejournalen om hur flodpärlmusslor hotades av både varma och torrlagda vattendrag, och att det på vissa håll flyttades musslor mellan bäckar för att rädda dem.

– Flodpärlmusslans status är oroväckande. De flesta av länets och Sveriges populationer är hotade idag. Inom miljöövervakningen har majoriteten av våra bestånd dålig föryngring i många vattendrag vilket betyder att artens fortlevnad är starkt hotad i framtiden, säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef och ansvarig för miljöövervakning och kalkning vid Länsstyrelsen, samt projektledare i ReBorN LIFE.

Läs om storsatsningar på fiskevård:

Här ska det satsas 90 miljoner på bättre fiske

 

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta