Just nu:
Annons

Nyheter

2 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Tidigt kläckta yngel har påträffats i Gullspångsälven. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sorgliga upptäckten: Yngel kläcks redan på vintern

Det som flera rapporterat om på andra håll har nu även inträffat i Gullspångsälven. Under en inventering i Gullspångsälven hittades kläckta gulesäcksyngel i en grop – vilka i praktiken är dödsdömda.

Det var i december som den årliga räkningen av lekgropar gjordes i Gullspångsälven. Gammelkroppalax AB tillsammans med länsstyrelsen och Gullspångs kommun gjorde inventeringen. Totalt hittades 28 lekgropar i Gullspångsforsen, vilket är ungefär hälften av de senaste årens resultat. Det var i en av dessa som det påträffades öringyngel som redan kläckts, alltså mitt i vintern, vilket är anmärkningsvärt tidigt.
Orsaken har med klimatet att göra, där den varma hösten resulterat i en snabbare utveckling av romen.

Svårt att hitta föda
– Vi kan tyvärr förvänta oss att det här blir allt vanligare, säger Fredrik Nilsson, som är projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Med tanke på att det kommit köldknäppar efter upptäckten så kommer sannolikt dessa yngel inte att överleva fram till våren, inte minst för att det är svårt för dem att hitta föda.

Fredrik Nilsson berättar att det troligtvis handlar om en öringhona, som sannolikt lekt ovanligt tidigt. Förhoppningsvis råkar inte den senare lekande laxen ut för samma öde.
– Vi är ju mer oroliga för laxen, eftersom det är en värre situation för den i Gullspångsälven, säger Fredrik Nilsson.

 

Går det att göra något åt denna företeelse?
– Det är svårt. Vi har placerat ut nya temploggrar för att ha koll på vattentemperaturen under hela året, så att vi kan följa variationerna. Vi har också kollat om vattenregleringen från kraftverket påverkar temperaturen i älven, men inte hittat några sådana indikationer när det gäller vintern.
Det bästa medicinen ligger därför på ett annat plan, enligt honom.
– Bästa åtgärden är att se till att populationen är livskraftig. Jag håller precis på med slutrapporten av projektet GRAPA (GullspångRiverActionPlan), där vi föreslår flera åtgärder för att skydda laxbeståndet. Det finns dock inga billiga åtgärder, som inte inskränker kraftproduktionen. Jag Vi upplever dock att vi har en bra dialog med Fortum, och att de säger sig vilja prioritera Gullsångslaxen, säger Fredrik Nilsson.

Fiskejournalen återkommer när rapporten kring Gullspångsälven och laxen är publicerad.

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En undersökning visar att stöldrisken gör att båtägare inte byter till modernare motorer. Foto: Steve Adams
Så mycket släpper de svenska fritidsbåtarna ut

Bland de båtburna sportfiskarna pågår det en grön våg, där folk byter ut sina fossildrivna motorer till elmotorer. Men det finns fortfarande bromsar som gör att utvecklingen inte sker fullt ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en undersökning kring båtmotorernas miljöpåverkan, med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Det konstateras att bensinmotorer står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtaktare står för den största andelen utsläpp av kolväten.
Totalsiffran för de svenska fritidsbåtarnas utsläpp är 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.

Inom vissa områden ligger ekonomiska skäl bakom trögheten i utvecklingen. Båtägare behåller nämligen sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.
– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv, vars artikel du kan läsa här.

Kartläggningen visar också att fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar. Här hittar du hela rapporten!

Du kanske även gillar detta