[/caption] " /> Spåra fisken med app | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Spåra fisken med app

Ett av de fartyg som deltog i HaV:s test med elektronisk spårbarhet av fisk var Almy west från Karlskrona. Fiskaren Daut Osdantaj knappar in uppgifter för en fiskelåda med hjälp av en RFID-handläsare. Slutdestination för fisken är livsmedelsbutiker i Sverige. (Foto: Mårten Gustavsson)

I framtiden kommer du att kunna följa fiskens väg från havet till butiken med hjälp av en app i mobiltelefonen. Det menar Havs- och vattenmyndigheten som nu söker 26 miljoner kronor av EU till ett projekt kring spårbarhet.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vill använda RFID-tekniken för att märka upp fisklådor. En teknik där radiovågor används för att överföra information med hjälp av en elektronisk etikett, en så kallad tagg. RDIF-tekniken (Radio Frequency Identification) används redan nu till biltullar, busskort, betalstationer, pass och stöldskydd i butiker.

HaV menar att RFID kommer ge möjlighet till bättre kontroll och säkerställa att Sverige inte överskrider tilldelade fiskekvoter. Det blir också enklare att kontrollera att yrkesfiskarna följer de regelverk som finns på fiskets område. Den nya tekniken kommer även att ge fördelar till slutkonsumenten.
– Med vår modell kan konsumenten via ett enkelt tryck på en app i mobiltelefonen följa fiskens väg. Han eller hon kan exempelvis få veta var och när fisken fångats, vilka redskap som använts och när den landats i hamn, säger Mårten Gustafsson, utredare på HaV.
HaV söker nu 26 miljoner från EU för att köpa in handburna läsare, som i första hand ska kunna erbjudas yrkesfiskare till ett introduktionspris. Dessutom söks bidrag för att bygga upp HaV:s databas och utveckla applikationer för mobiltelefoner, så kallade appar.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta