Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Spiggexplosion

När den ekologiska blansen i havet rubbats av ett alldeles för omfattande kommersiellt fiske får vi konsekvenser vi inte förutsett och än mindre önskat. Spiggen ökar explosionsartat och fintrådiga alger bildar en grön sörja som täcker våra vackra vikar.
Med sommarvärmen kommer algerna. Myriader och åter myriader av växplankton lever och frodas. I ett friskt hav hade populationerna av växtplankton hållts på en lagom nivå genom att djurplanktonen hade kalasat på dem. Men havet är inte friskt. Spiggen käkar upp alldeles för mycket av djurplanktonen. Och spiggarna blir alldeles för många nu när de inte längre blir mat åt de större fiskarna.
Med den stora ökningen av växplankton kommer den gröna sörjan som i sin tur gör att syret försvinner i det grunda varma vattnet.
I år tycks stimmen av spigg vara större än någonsin och än lyser rovfisken med sin frånvaro i fiskevatten som en gång var bland de rikaste i världen.
Anders Nicander

Spiggen tar över när rovfisken försvinner. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta