Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Spöknät i Kalix

Länsstyrelsen i Norrbotten fortsätter att hålla efter busfisket. Senaste insatsen vid Säivisnäs i Kalix kommun resulterade i beslag av fem olagliga nät – varav fyra hade legat mycket länge i vattnet.
Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter under vår och höst (1 april-10 juni och 1 oktober-31 december). En regel som främst tillkommit för att skydda den utrotningshotade havsöringen, men som naturligtvis också skyddar andra fiskarter, som till exempel vårlekande fiskar som gädda, abborre och harr.
Av de fem nät som var olagliga var fyra fulla med fisk, i alla stadier från helt förruttnade till levande. Troligen hade dessa nät övergivits, men ändå fortsatt att fånga fisk – blivit så kallade spöknät.

– Våra tillsynsmän var rejält upprörda över vad de hittade och det är lätt att förstå dem. Detta är inte bara rovfiske, det är också djurplågeri, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
De olagliga näten överlämnas till polisen och en anmälan om olaga fiske upprättas.
Svenne Andersson

Näten, som innehöll både död och levande fisk, stod på grundare vatten än tre meter och är därmed olagliga. (Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten)

Näten, som innehöll både död och levande fisk, stod på grundare vatten än tre meter och är därmed olagliga. (Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta