Norges jägar- och fiskarförbund, NJFF, emotsätter sig förslaget att långa knivar ska bli förbjudna. " /> Sportfiskare vill inte att långa knivar förbjuds i Norge | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Mathias Arnham
De norska myndigheterna utreder om knivar med en bladlängd överstigande 25 centimeter ska förbjudas.
Sportfiskare vill inte att långa knivar förbjuds i Norge

Norges jägar- och fiskarförbund, NJFF, emotsätter sig förslaget att långa knivar ska bli förbjudna.

NJFF skriver på sin webbsida att knivar som har en bladlängd på mer än 25 centimeter kan bli förbjudna i Norge. Förslaget utreds på motsvarigheten till svenska justitiedepartementet.

Enligt NJFF handlar förslaget om att komma åt användningen av machete i kriminella gäng i Oslo.

…knivar som har en bladlängd på mer än 25 centimeter kan bli förbjudna i Norge.

”Lagliga och värdiga syften”

NJFF anser att det i och för sig finns en god intention med förslaget. Men förbundet pekar på att ett förbud mot långa knivar kommer att drabba bland annat jägare, fiskare och friluftsmänniskor.

Förbundet pekar på att det redan i dag är förbjudet att bära machete på offentliga platser.

”Det finns grund till att tro att de allra flesta innehavare av knivar/machete är laglydiga medborgare som använder knivarna för lagliga och värdiga syften i samband med arbete och för fritids- och hushållsbruk”, skriver Norges jägar- och fiskarförbund.

Mikael Moilanen

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta