Sportfiskarna hälsar aktiva och engagerade medlemmar välkomna till kongressen under Sportfiskemässan i Kista. (Foto: Sportfiskarna) Sportfiskarna hälsar aktiva och engagerade medlemmar välkomna till kongressen under Sportfiskemässan i Kista. (Foto: Sportfiskarna)[/caption] " /> Sportfiskarna bjuder in till kongress | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna bjuder in till kongress
Sportfiskarna hälsar aktiva och engagerade medlemmar välkomna till kongressen under Sportfiskemässan i Kista. (Foto: Sportfiskarna)

Sportfiskarna hälsar aktiva och engagerade medlemmar välkomna till kongressen under Sportfiskemässan i Kista. (Foto: Sportfiskarna)

Sportfiskarna håller kongress 22 mars 2014 i Kistamässans lokaler i Kista i samband med Sportfiskemässan. Alla medlemmar är välkomna att delta!
En vital demokratisk organisation är en förutsättning för att Sportfiskarna ska fungera. Du som är medlem är mycket välkommen att delta på kongressen, där man gemensamt beslutar om förbundets riktlinjer för både verksamhet och ekonomi för de kommande två verksamhetsåren.

Vem får delta på kongressen?

Samtliga klubbar och distrikt/region utser ombud till kongressen med förslags-, yttrande- och rösträtt. Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid kongressen. Klubbar och distrikt får kallelsebrev, röstlängd och anmälningsblankett i början av januari 2014.
Du som är medlem och vill vara med på kongressen skall anmäla dig till förbundskansliet före 22 februari för garanterad plats på kongressen via: kongress@sportfiskarna.se
eller via brev till:
Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma.
Läs mer på: www.sportfiskarna.se/kongress

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta