Sportfiskarna elfiskar vid västkusten[/caption] " /> Sportfiskarna elfiskar efter laxparasit på västkusten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna elfiskar efter laxparasit på västkusten
Sportfiskarna elfiskar vid västkusten

Långevallsälvens utlopp i Norra Bullaresjön elfiskades under veckan som gick. (Foto: Markus Lundgren)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna fortsätter med uppdraget att elfiska västkustens laxförande vatten för att undersöka förekomsten av laxparasiten Gyrodactylus salaris.
Den lilla parasiten, en ca 0,5 mm lång haptorsmask, har orsakat stor dödlighet bland laxungar i många norska laxälvar. Den använder fästkrokar för att haka sig fast på fiskens hud och fenor. Små blödningar syns på fisken, då fästkrokarna gör små hål i huden.
Parasiten orsakar dock allvarligare sårbildning genom sitt födointag av fiskens hud, efter att en utsöndrad vätska brutit ned hudvävnaden. Dessa hudsår kan i sin tur infekteras av andra organismer. Gyrodactylus salaris är sötvattenslevande och klarar sig därmed inte på havsvandrande fisk. Laxungar, som lever sina första år i sötvatten, drabbas därför av parasiten.
Försök har gjorts i Norge med att rotenonbehandla hela älvsystem som varit hårt drabbade. I Sverige har konsekvenserna inte varit lika ödesdigra, men stora försiktighetsåtgärder har vidtagits för att parasiten inte ska få fäste i fler västkuståar. Fiskutsättningar är den största spridningsvektorn för Gyrodactylus salaris.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta