Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna i Bryssel

Projektet "Låt vildlaxen vandra hem" är ett samarbete mellan Sportfiskarna och kommunförbundet i Norrbotten. Här Glenn Douglas (längst till höger) i möte med Carla Montesi. (Foto/källa: Sportfiskarna.se)

Projektet ”Låt vildlaxen vandra hem” är ett samarbete mellan Sportfiskarna och kommunförbundet i Norrbotten. Nu har man varit i Bryssel och träffat representanter för EU-parlamentet och kommissionen för att försöka påverka förvaltningsplanen för Östersjölax.
Sportfiskarna rapporterar att en delegation från Låt vildlaxen vandra hem nyligen besökte Bryssel för att informera om problemen för våra vildlaxbestånd. Man fick träffa Marek Gróbarczyk från EU parlaments fiskeutskott och Carla Montesi, generaldirektoratet för havsfrågor och fiske. Delegationen från Sportfiskarna informerade bland annat om de senaste årens svaga återvandring av lax till hemälvarna.
– Diskussionen var öppen och hjärtlig, anser Glenn Douglas, Sportfiskarnas projektansvarige för Låt vildlaxen vandra hem.
Glenn medar att det är av största vikt att EU förstår att ”laxen är en ovanligt viktig fisk”.
– Vi poängterade att sportfiskare och lokalbefolkning runt hemälvarna kräver mycket större inflytande i förvaltningsfrågan, säger Glenn på Sportfiskarnas webbsida.
Läs mer på Sportfiskarna.se.
Vill du läsa fler notiser i temat EU? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta