Höstfisket i centrala Malmö är populärt. Nu fångas massor av fisk och glada fiskare trängs längs kajerna. Men hur ser reglerna ut för fiske i innerstaden? Och hur mår fisken? Mycket är oklart och nu griper Sportfiskarna i Malmö in och föreslår åtgärder. " /> Sportfiskarna i Malmö vill hjälpa till | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Mathias Arnham
Många unga sportfiskare besökte årets Gunki Streetfishing tournament. (Foto: Omar Shawki)
Sportfiskarna i Malmö vill hjälpa till

Höstfisket i centrala Malmö är populärt. Nu fångas massor av fisk och glada fiskare trängs längs kajerna. Men hur ser reglerna ut för fiske i innerstaden? Och hur mår fisken? Mycket är oklart och nu griper Sportfiskarna i Malmö in och föreslår åtgärder.
Sportfiskarna har skickat förslag till Malmö Stad om vad som behöver göras för att styra upp fisket och undersöka fiskarnas tillstånd. Många vet inte var och hur fiske får bedrivas. Dessutom är förekomsten av miljögifter i det lokala fiskbeståndet okänt. Sportfiskarna i Malmö erbjuder hjälp och föreslår en utveckling i linje med den som skett i Göteborg.
– Där har Sportfiskarna ett uppdrag att förvalta fisket i hela staden. Men här har frågan om en utredning fastnat på tjänstemannanivå, säger Per Göran Jönsson, från Sportfiskarna Syd.
Gatukontoret ska snart ta ställning till hur man går vidare.

Se ett nyhetsinslag från SVT här.

Hans Hällman

 

Relaterad nyhet från din region
40 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta