Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Områden där fisken kan leka och ynglen kan växa upp är under ökad press, då dessa strandområden också är attraktiva för andra ändamål. Foto: Tobias Fränstam
Sportfiskarna kämpar för ynglen

Smygexploateringen är ett hot mot fiskarnas reproduktionsområden och länsstyrelserna har sett mellan fingrarna, menar man från Sportfiskarna.
Sportfiskarna har enträget drivit ärendet om en omfattande olovlig muddring i Fållnäsviken i Nynäshamns kommun. Nu har de fått rätt i Mark- och miljööverdomstolen som skickar tillbaka ärendet till länsstyrelsen. Det kan vara aktuellt att tvinga markägaren att vidta fiskefrämjande åtgärder eller att betala en särskild fiskeavgift.

Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade.

– Hittills har det ofta varit grönt ljus för markägare att smygexploatera kustområden genom muddringar och bryggor, eftersom tillsynsmyndigheten sällan gör något. Den här vägledande domen måste få länsstyrelserna att ta tag i liknande situationer framöver, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna.
Olovlig strandexploatering och muddringsingrepp sker kontinuerligt längs ostkustens skärgård. Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade och varje år nyexploateras ungefär 0.5 % av kvarvarande miljöer. Nära tätorter är exploateringstakten ännu högre, kring 1 % per år, enligt en undersökning från 2014. Läs hela domen.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta