Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Områden där fisken kan leka och ynglen kan växa upp är under ökad press, då dessa strandområden också är attraktiva för andra ändamål. Foto: Tobias Fränstam
Sportfiskarna kämpar för ynglen

Smygexploateringen är ett hot mot fiskarnas reproduktionsområden och länsstyrelserna har sett mellan fingrarna, menar man från Sportfiskarna.
Sportfiskarna har enträget drivit ärendet om en omfattande olovlig muddring i Fållnäsviken i Nynäshamns kommun. Nu har de fått rätt i Mark- och miljööverdomstolen som skickar tillbaka ärendet till länsstyrelsen. Det kan vara aktuellt att tvinga markägaren att vidta fiskefrämjande åtgärder eller att betala en särskild fiskeavgift.

Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade.

– Hittills har det ofta varit grönt ljus för markägare att smygexploatera kustområden genom muddringar och bryggor, eftersom tillsynsmyndigheten sällan gör något. Den här vägledande domen måste få länsstyrelserna att ta tag i liknande situationer framöver, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna.
Olovlig strandexploatering och muddringsingrepp sker kontinuerligt längs ostkustens skärgård. Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade och varje år nyexploateras ungefär 0.5 % av kvarvarande miljöer. Nära tätorter är exploateringstakten ännu högre, kring 1 % per år, enligt en undersökning från 2014. Läs hela domen.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta