Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny fångstdatabank för sportfiskare

Databanken ska bland annat användas till att bedöma fisketryck, sätta fiskeregler och utveckla sportfisket

Nu kan du registrera dina fångster i en ny fångstdatabank på nätet. Förutom att den fungerar som en digital fiskedagbok, kommer uppgifterna utgöra ett viktigt underlag för forskningen.
Det är Sportfiskarna i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet som lanserar den nya Fångstdatabanken. Tanken är att den ska vara enkel att använda och att sportfiskaren själv ska känna att det är kul och viktigt att registrera sina fångster. Hittills har svenska myndigheter suttit och gissat hur mycket fisk som sportfisket fångar. Med bättre underlag, finns det bättre förutsättningar att bedöma fisketryck, sätta fiskeregler och utveckla sportfisket.
– Fångstdatabanken fungerar just som en bank. Ju mer man sätter in, desto mer får man ut. Räntan kan bli ett bättre fiske i framtiden, säger Peter Belin på Sportfiskarna.

Extra värdefull blir informationen från de fem stora sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Eftersom det här råder fritt handredskapsfiske, har fångsterna hittills varit svåra att kartlägga.
– Nu vill vi gärna ha sportfiskarnas hjälp att utveckla Fångstdatabanken. Prova den och kontakta oss gärna och lämna synpunkter, så kan vi tillsammans förbättra funktionerna, uppmanar Peter Belin.
Fångstdatabaken finns på www.svenskafiskevatten.se
Se ”Fångstdatabanken” i menyn längts upp till vänster.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta