[/caption] " /> Sportfiskarna om "God Havsmiljö 2020" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna om "God Havsmiljö 2020"

Ett helhetsgrepp på havsmiljön utifrån havsmiljödirektivet är nödvändigt. (Foto: Bent Olsson)

Sportfiskarna:
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av remissen God Havsmiljö 2020 och önskar framförallt lämna synpunkter på det övergripande arbetet med havsmiljödirektivet.

Sportfiskarna välkomnar arbetet med havsmiljöförvaltningen. Rovdriften i våra hav har skapat obalans i ekosystemet på många håll och ett stort antal marina arter har drabbats hårt och i vissa fall försvunnit helt. Att ta ett helhetsgrepp på förvaltningen av haven i enlighet med havsmiljödirektivet är ett nödvändigt och högst välkommet initiativ. Sportfiskarna ser även mycket positivt på att HaV integrerar ekosystemtjänster i den ekonomiska analysen (God Havsmiljö 2020, Del 1, 1.9.2.2).
Lär av misstagen med vattendirektivet
Förbundet har under en längre tid följt det svenska arbetet med implementeringen av vattendirektivet. Vi ser flera brister i det hittillsvarande arbetet med vattenförvaltningen, trots goda intentioner från exempelvis vattenmyndigheter och länsstyrelser. För att uppnå en framgångsrik havsmiljöförvaltning ser vi det som helt avgörande att man tar lärdom av arbetet med vattendirektivet, och att man inte gör om samma misstag som skett i det arbetet. En försenad implementering av direktivet har försvårat möjligheterna att uppnå de mål som EU har satt upp i tid.
Läs hela Sportfiskarnas svar här.
www.sportfiskarna.se


Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta