EU-parlamentarikern Jytte Guteland med vår knapp: Ny lagstiftning för vatten - ja tack! (Foto: Glenn Douglas) EU-parlamentarikern Jytte Guteland med vår knapp: Ny lagstiftning för vatten - ja tack! (Foto: Glenn Douglas)[/caption] " /> Sportfiskarna på besök i Bryssel | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna på besök i Bryssel
EU-parlamentarikern Jytte Guteland med vår knapp: Ny lagstiftning för vatten - ja tack! (Foto: Glenn Douglas)

EU-parlamentarikern Jytte Guteland med vår knapp: Ny lagstiftning för vatten – ja tack! (Foto: Glenn Douglas)

Sportfiskarna: Representanter för Sportfiskarna besökte Bryssel i förra veckan för att uppvakta politiker i parlamentet och handläggare på kommissionen och den svenska EU-representationen.
Frågorna som diskuterades var främst Sveriges genomförande av vattendirektivet, EU:s laxplan och EU:s gemensamma fiskeripolitik. En annan viktigt fråga som togs upp var att mer pengar ur den europeiska fiskerifonden bör gå till miljö- och fiskevårdsåtgärder istället för subventioner till fiskeflottan. Särskild vikt lades även vid att träffa nya svenska ledamöter i parlamentet för att informera om Sportfiskarnas arbete och skapa goda förutsättningar för givande samarbeten framöver.
Sportfiskarna har sedan flera år tillbaka haft goda kontakter med EU-kommissionen och fortlöpande bidragit med information om hur miljödomstolarna oftast ignorerar tillämpningen av vattendirektivet. Förbundet skickade även förra vintern ett gemensamt brev med WWF, Älvräddarna och Naturskyddsföreningen om hur vi upplever Sveriges bristande genomförande av vattendirektivet.
Påstötningar från EU positivt för Vattenverksamhetsutredningen
Nyligen skickade EU-kommissionen ett brev till regeringen där man är kritisk mot Sveriges genomförande av vattendirektivet, och man vill ha svar på ett flertal frågor. Kommissionen menar bland annat att miljökvalitetsnormerna inte verkar vara bindande vid tillståndsprövning i domstol och vill att Sverige återkommer med besked om på vilket sätt enskilda ägare måste söka tillstånd för sin verksamhet och är skyldiga att betala för de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus. Kommissionens brev sätter förhoppningsvis större press på regeringen att vidta åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften genom att exempelvis införa Vattenverksamhetsutredningens förslag i svensk lag.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta