Idag vann fisken i Ljusnan vilket ger hopp även för andra älvar. (Foto: Diane Keetlae) Idag vann fisken i Ljusnan vilket ger hopp även för andra älvar. (Foto: Diane Keetlae)[/caption] " /> Sportfiskarna: Rimligt att Edeforsens kraftverk rivs ut | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna: Rimligt att Edeforsens kraftverk rivs ut
Idag vann fisken i Ljusnan vilket ger hopp även för andra älvar. (Foto: Diane Keetlae)

Idag vann fisken i Ljusnan vilket ger hopp även för andra älvar. (Foto: Diane Keetlae)

I slutet av förra veckan avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att bygga ett nytt kraftverk i Edeforsen i Ljusnan i Hälsingland.
Fortum ville ta bort det gamla kraftverket som slukade 20 m³ vatten och ersätta det med ett som slukar 110 m³, detta i ett Natura 2000-område och i en älvsträcka som är skyddad från vattenkraftutbyggnad enligt miljöbalken.
Domstolen anser att projektet innebär en betydande miljöpåverkan, både under byggskedet och under drift, och avslår ansökan.
– Då kraftverket i Edeforsen är föråldrat och producerar väldigt lite el är det rimliga att det nu rivs ut, kommenterar Sportfiskarnas sakkunniga Christina Lindhagen.

Domen i Edeforsen visar vägen

Domen är särskilt glädjande då elbolaget Jämtkraft nyligen i ett liknande mål fick tillstånd att bygga nytt kraftverk i Långforsen i jämtländska Långan som har ett motsvarande skydd.  Dagens dom visar därmed tydligt att en domstol kan avslå en ansökan om att bygga ett nytt kraftverk i en lagskyddad älvsträcka. Sportfiskarna, Älvräddarna och Kammarkollegiet har överklagat domen som gav Jämtkraft tillstånd att bygga ett nytt kraftverk i Långforsen.
– Dagens dom om Edeforsen ger oss bättre förutsättningar att även stoppa ett nytt kraftverk i Långforsen, avslutar Christina Lindhagen.

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta