Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Sportfiskarna satsar på mångfald

Fler människor ges möjligheten att fiska genom Sportfiskarnas satsning. (Foto Anders Nicander)

Sportfiskarna stöttar lokala föreningars fiskeaktiviteter med 300 000 kronor i aktivitetsbidrag. En stor nyhet är att man i år satsar på att nå fler grupper av sportfiskeintresserade.
Ungdomar och kvinnors fiske samt fiskeaktiviteter med inriktning på integration och människor med funktionsnedsättning ska kunna få stöd från Sportfiskarna. Sportfiskarnas generalsekreterare, Stefan Nyström, betonar vikten av att nå nya målgrupper.
Ett hurra för Sportfiskarna som förstår vikten av att bredda basen för vår fantastiska livsstil och som inser värdet för människor att få en meningsfull och naturnära fritid.
För mer info klicka här.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta