Just nu:
Annons

Nyheter

1 månad sedan Sverige Anders Lundin
Sportfiskarna anser att det behövs många åtgärder för att skydda fiskbestånden längs ostkusten. Foto: Anders Lundin
Sportfiskarna sätter ned foten om regler på ostkusten

Många medlemmar i Sportfiskarna har undrat var förbundet står i frågan om strängare regler för fritidsfiske på ostkusten. Nu slipper de undra. I ett remissvar på Havs- och vattenmyndighetens förslag sätter de ned foten.

Debatten har gått het under vintern kring de föreslagna reglerna för fisket på ostkusten, som skulle innebära en mängd nya förbudsområden och ändrade förbudstider, bland annat de mest populära abborrvikarna i Kalmarsund.
Sportfiskarna säger nu nej till Havs- och vattenmyndighetens förslag på nya regleringar mellan Uppsala och Blekinge. De anser att inskränkningarna av sportfisket blir mycket stort, även om förbundet välkomnar fiskevårdande insatser.

– Sportfiskarna har länge varnat för hur akut situationen är för fiskbestånden och vi är beredda att både ta vårt ansvar och ytterligare intensifiera våra fiskevårdsinsatser. Vi ställer upp på väl underbyggda fiskeregleringar, men förslaget i sin nuvarande utformning innebär ensidigt kraftiga inskränkningar i sportfisket utan att samtidigt ta tag i de mest allvarliga problemen, som industritrålningen, nätfisket och skarv och säl, kommenterar generalsekreteraren Sten Frohm.

Sportfiskarna säger därför nej till förslagen i remissen om inte också följande insatser genomförs samtidigt:
* En omedelbar begränsning av det pelagiska trålfisket efter strömming och sill.
Kraftfulla förvaltningsåtgärder mot skarv och säl.
En effektiv reglering av alla fiskemetoder. Exempelvis nätfisket bör flyttas ut från grunt vatten.
Utökad övervakning av kustmiljön med särskilt fokus på fiskbestånden.

Här kan du läsa hela Sportfiskarna remissvar.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta