Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Sportfiskarna ställer krav

Sportfiskarna höjer rösten och ställer krav på riksdag och regering. Det handlar bland annat om utfiskning, fiskevård, kalkning och vattenkraft.
Syftet med kraven från Sportfiskarnas kongress är att uppnåt friska vattenmiljöer, samt ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske. Här är listan med krav:

  • Stoppa allt fiske på arter och bestånd utom biologiskt säkra gränser. Fiske ska enbart ske på ett ekologiskt hållbart sätt och fiskeriförvaltningen ske baserat på vetenskapliga grunder.
  • Begränsa rätten till omfattande fiske med mängdfångande redskap, såsom nät. Detta är av avgörande betydelse för att säkerställa bestånden av viktiga arter som lax, havsöring och inte minst gädda, vars kritiska beståndssituation nyligen fått stor uppmärksamhet.
  • Fortsätt kalkning av sjöar och vattendrag i minst samma omfattning och med minsta samma anslagsnivåer som idag. Försurningen får inte tillåtas öka och för många hittills försummade vatten krävs ny kalkning.
  • Säkra fiskevårdens finansiering med minst 100 Mkr per år, antingen ur statkassan eller genom att ta emot erbjudandet från den samlande fiskarkåren, sportfiskare såväl som yrkesfiskare, att erlägga en allmän fiskevårdsavgift på motsvarande nivå. Genomför ett Friluftslyft, motsvarande Idrottslyftet, på ytterligare 100 Mkr per år för att säkerställa svenska folkets tillgång till natur och friluftsliv.
  • Avskaffa omedelbart elcertifikat för småskalig vattenkraft. Det är oförsvarligt att tvinga elkonsumenterna att erlägga 700 Mkr per år, i huvudsak till de tre dominerande kraftproducenterna som subvention syftande till att ödelägga kvarvarande strömmande vatten och därigenom bryta med av riksdagen i enighet fastställda miljömål.

Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
SportfiskeSverige Online 2021 ska innehålla både livefiske och digital shopping om den blir av.
Freewater kastar loss mot digital sportfiskemässa

Sportfiskemässan blev som bekant inställd med anledning av pandemin – men nu planeras det i stället en digital variant i annan regi. Det är Freewater Pictures som hoppas ro i land en satsning samma datum 19–21 mars, under namnet SportfiskeSverige Online 2021.

Det är Oskar Stenberg och det övriga gänget i Freewater Pictures som vill samla branschen i digital form, nu när den fysiska mässan inte blir av. Sista spiken är inte inslagen ännu, men förhoppningsvis kan de ge grönt ljus inom kort.
– Vi har arrangerat ett flertal digitala mässor som blivit lyckade, och vi har ett koncept som vi tror kommer fungera i större skala också, berättar Oskar för Fiskejournalen.

De hoppas på ett 50-tal utställare och 30 betesbyggare, och själva basen för sändningen kommer att vara vid en marina där det finns öppet vatten, med livefiske och demonstrationer av både båtar och utrustning. Det kommer att ske under så säkra former som möjligt, och det är därmed inte öppet för allmänheten att komma just dit.
– Vi måste ha höga mål, men vi har testat oss fram med flera olika databaser och system som vi vet fungerar. Det mässor vi haft hittills har gett väldigt bra försäljning för utställarna.

Just nu raggar Freewater Pictures fler utställare och intressenter, och förhoppningen är att även Sportfiskemässan ska haka på så småningom.
–  Jag tror faktiskt att de fysiska mässorna kommer ett ha en parallell digital variant i framtiden. Det är på tiden att sportfisket digitaliseras, och jag hoppas folk känner att vi gör en bra sak för branschen, hälsar Oskar Stenberg.

Du kanske även gillar detta