Lekvandrande abborrar nedanför ett vandringshinder. (Foto: Nils Ljunggren) Lekvandrande abborrar nedanför ett vandringshinder. (Foto: Nils Ljunggren)[/caption] " /> Sportfiskarna vann – fisken blir vinnare | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna vann – fisken blir vinnare
Lekvandrande abborrar nedanför ett vandringshinder. (Foto: Nils Ljunggren)

Lekvandrande abborrar nedanför ett vandringshinder. (Foto: Nils Ljunggren)

En dom som kan avgöra framtiden för många fiskar i Sverige – Miljööverdomstolen tvingar Brevens Bruk AB att skapa fiskvägar i Brevensån förbi bolagets dammar. Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Örebro och Kammarkollegiet hade överklagat Mark- och miljödomstolens dom som gett bolaget tillstånd att bygga om kraftverket vid Brevens bruk, utan några krav på fria vandringsvägar.
Målet har främst kommit att handla om frågorna om det finns vandringsfisk i Brevensån och hur mycket fiskvägar skulle kosta bolaget. Domen är viktig då den slår fast att flera andra arter än mer traditionella vandringsfiskar såsom lax och öring också vandrar och har behov av passage förbi vandringshinder. Det gäller bland annat arter som abborre, gädda, gös, lake, mört och ål.
– Det är en dubbel seger för både Sportfiskarna och fisken att denna prejudicerande dom har kommit. Genom tydliga hänvisningar till vattendirektivet och genom att slå fast att de flesta fiskarter vandrar, har Miljööverdomstolen tagit ett beslut helt i linje med Förbundets visioner och de nationella och europeiska miljömålen, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Under den slutliga huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen visade Sportfiskarna bland annat en undervattensfilm där man ser abborrar stå samlade framför ett vandringshinder utan möjlighet att komma förbi.
Miljööverdomstolen hänvisar till att åtgärdsprogram för vattenförekomsten har angett fiskvägar som möjliga åtgärder för att nå God ekologisk status enligt vattendirektivet. Enligt domen ska minimitappningen i fiskvägarna också varieras över året enligt naturliga fluktuationer.
– Det känns riktigt bra att statusen ökar för fiskarter som tidigare varit nedprioriterade i naturvårdsarbetet. Den här domen kommer göra det lättare för oss att kräva faunapassager i de allra flesta vatten, säger Christina Lindhagen på Sportfiskarna.
Du kan läsa domen här.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Denna hittades uppspolad på land. Men vad är det för art, undrar fotografen Håkan Wallin.
Har du koll på denna krokodil-liknande art?

Det dyker upp allt fler udda fiskarter i Sverige, både önskade och oönskade. En av dem som skickat in en bildfråga är Håkan Wallin, som hittade denna art uppsköljd bland tången på Västkusten.

Senast i onsdags berättade vi om SLU:s sensationella fynd i Nordsjön, nämligen en kortnosad sjöhäst. En slutsats är att både den och andra arter lockas hit i takt med förändrat klimat.
Någon sjöhäst är inte arten på bilden ovan, även om det finns vissa likheter.
Håkan Wallin beskriver sitt fynd som 30–40 centimeter långt, och som synes har den ett säreget utseende med krokodil-liknande huvud.

Om du inte redan kommit fram till svaret på egen hand så kommer det här: Större kantnål. Detta enligt Sportfiskarnas experter Markus Lundgren och Hans Lindqwist.

Faktum är att arten är ganska vanlig på västkusten, men att den inte tillhör vardagsfångsterna vid sportfiske. Fiskejournalen skrev senast om Större kantnål i samband med ungdomstävlingen Artjakten 2019, där vinnaren Gustav Yxell fångade ett exemplar av denna art.
Tipset är att använda mycket små krokar.

Enligt SLU:s Artfakta uppehåller den sig gärna vid vegetationsrika klipp- eller sandbottnar, gärna med alger och bandtång. Den kan också påträffas i flodmynningarnas bräckta vatten. Födan utgörs av fiskyngel och små, ryggradslösa djur.

Du kanske även gillar detta