Skeboåns Sportfiske fick 15 000 kronor för biotopvård i Skebroån. (Foto: Bengt Olsson) Skeboåns Sportfiske fick 15 000 kronor för biotopvård i Skebroån. (Foto: Bengt Olsson)[/caption] " /> Sportfiskarnas Fiskevårdsfond gör skillnad | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarnas Fiskevårdsfond gör skillnad
Skeboåns Sportfiske fick 15 000 kronor för biotopvård i Skebroån. (Foto: Bengt Olsson)

Skeboåns Sportfiske fick 15 000 kronor för biotopvård i Skebroån. (Foto: Bengt Olsson)

Varje år arbetar 100 000 sportfiskare mer än 900 000 ideella dagar med fiske- och vattenvård. Det motsvarar nästan tio naturvårdsverk eller 15 heltidsanställda i varje kommun. De pengar staten skjuter till räcker inte. I år delar Sportfiskarna därför ut 200 000 kr för att stötta detta ideella fiskevårdsarbete.
Bland de 18 projekt som tilldelats bidrag ur Sportfiskarnas Fiskevårdsfond 2014, hittar man bland annat biotopvård i Skeboån, undersökning av möjligheter för fria vandringsvägar i Lagan, och utplacering av ståndstenar i Stockholms Ström.
– En effektiv fiskevård krävs för många fiskbestånd och för naturvården men också för sportfiskets framtid i Sverige. Det är en av våra bredaste folkrörelser med miljoner utövare. Det är också en växande näring som omsätter miljarder och sysselsätter många, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Sportfiskarna anser att det behövs mer pengar till fiskevården och att de pengar staten skjuter till är otillräckliga. I år inkom ansökningar för mer än 500 000 kr till fiskevårdsfonden. Mer resurser till fiskevård skulle vara positivt för både hotade fiskbestånd och för sysselsättningen.
www.sportfiskarna.se

2014 års bidragsmottagare är:
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike – Hur kan vi hjälpa laxen i Helgeå.
– Tångasjöns intresseförening – Utsättning av mört i Tångasjön.
– Norrtälje Sportfiskare – Bidrag för informationstavlor vid Norrtäljeån.
– Flugfiskesektionen Götene Sfk – Biotopvård i Mariedalsån.
– Enångers Fiskeklubb – Fortsatt biotopvård i Enångersån och dess källflöden.
– Fk Strömstararna Stockholm – Bidrag till klubbens öringfond / Utökat bidrag till ståndstenar i Stockholms ström.
– Sportfiskarnas regionkontor Mälardalen – Återintroduktion av gös i Rönningesjön.
– Gamleby Sfk – Biotopvård i Gamlebyån.
– Linnefors Sfk – Byte av tak kläckhus.
– Sällskapet Sportfiskare i Göteborg / Stenungsunds Sfk – Öring- /regnbågskläckning.
– Skeboåns Sportfiske – Biotopvård i Skeboån.
– Täby Fvof – Biotopvård i Ullnaån.
– Spf Hallandsdistrikt – Undersöka möjligheterna till fria vandringsvägar i Lagan.
– Nordanstigs Fvo – Fiskevårdsarbete i Harmångersån.
– Rädda Valleviken ideella förening – Projekt rädda Valleviken.
– Nedre Gavleåns Fvof – Gösen åter i Gavleån.
– Struven-Stora Le Fvof – Biotopvård i Holmerudsälven, samt återställande av fiskvägar.
– Hjulsjö-Grängshyttans Fvof – Förstudier för att skapa fria vandringsvägar i Lankälven.

Relaterad nyhet från din region
22 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta