Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskeakademin på mässan

Simon Larsson har fått en riktig bamsing på kroken i Sportfiskeakademins monter. (Foto: Morgan Fihn)

Vill du jobba med sportfiske? Då skall du besöka Sportfiskeakademins monter på mässan.
I Sportfiskeakademins monter är det full fart och mycket aktiviteter. Du kan bland annat prova att fajta en stor fisk i en specialmaskin och binda flugor under vägledning från elever.
– Alla är välkomna till vår monter, ung som gammal, säger Mikael ”Lilleman” Enqvist.
Sportfiskeakademin erbjuder inte bara gymnasiala utbildningar. Man har även ett som KY-program.
– Vi har elever från 20-50 år och det är aldrig försent att utbilda sig, säger Mikael.
Läs tidigare notiser från Sportfiskemässan.
Här hittar du mer information om utbildningarna.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta