Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskeakademin på mässan

Simon Larsson har fått en riktig bamsing på kroken i Sportfiskeakademins monter. (Foto: Morgan Fihn)

Vill du jobba med sportfiske? Då skall du besöka Sportfiskeakademins monter på mässan.
I Sportfiskeakademins monter är det full fart och mycket aktiviteter. Du kan bland annat prova att fajta en stor fisk i en specialmaskin och binda flugor under vägledning från elever.
– Alla är välkomna till vår monter, ung som gammal, säger Mikael ”Lilleman” Enqvist.
Sportfiskeakademin erbjuder inte bara gymnasiala utbildningar. Man har även ett som KY-program.
– Vi har elever från 20-50 år och det är aldrig försent att utbilda sig, säger Mikael.
Läs tidigare notiser från Sportfiskemässan.
Här hittar du mer information om utbildningarna.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta