[/caption] " /> Sportfiskeförbundet missnöjda med nya trollingreglerna | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskeförbundet missnöjda med nya trollingreglerna

Debatten om vildlax blossade upp redan efter Bornholm Trolling Masters för två veckor sedan. Nu presenterar HaV nya regler för trollingfisket. (Ill: Sonesson)

Havs- och vattenmyndigheten beslutade nyligen om nya regler för fisket efter lax i Östersjön. Endast fenklippt lax får behållas när det gäller trollingfisket. ”Vi vill stärka skyddet mot vildlaxen”, säger HaV. ”Diskriminering mot trollingfiske” säger Sportfiskarna.
– Tyvärr lyssnade inte HaV på Sportfiskarnas förslag om att införa enhetliga fångstbegränsningar för östersjölax i hav och älv, det vill säga en lax med fettfena per fiskare och dygn. HaV har nu inte tagit hänsyn till att trollingfisket är en betydelsefull regional näring, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Sportfiskarna menar att risken finns att delar av det svenska trollingfisket flyttar över till danska hamnar och regleringen då får liten effekt. Man hade mer gärna sett ett förslag där det hade det funnits möjlighet för diskussioner med Danmark om en harmonisering av reglerna – och menar att det hade varit det bästa för såväl laxen som för trollingfisket och fisketurismnäringen.

Vill skydda hotade bestånd
HaV säger sig vilja skydda de svaga bestånd som finns i ett flertal svenska älvar och hänvisar till Internationella havsforskningsrådet, ICES, som varnar för en försämring av flera bestånd under kommande år.
– Genom beslutet att endast tillåta fångst av odlad fettfeneklippt lax i trollingfisket ökar skyddet av den vilda laxen i fisket i Östersjön säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.
I södra Östersjön sker fisket i områden där lax från bestånd av vilda och odlade individer växer upp. HaV pekar på svårigheten med att skilja en vildlax från ett hotat bestånd med en individ från ett mer välmående bestånd. Eftersom all odlad svensk lax som sätts ut ska märkas genom att fettfenan tas bort är det möjligt att när den fångas skilja denna odlade lax från annan lax.

Debatten om vildlax blossade upp redan efter Bornholm Trolling Masters för två veckor sedan. Så här skrev vi då.
Sportfiskarnas pressmeddelande hittar du här.
Läs även de nya laxreglerna från HaV.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta