[/caption] " /> Sportfisket i Mörrum hotat | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfisket i Mörrum hotat

Sportfiskarna vädjar till länsstyrelsen att slå vakt om de betydande sportfiske- och fisketurismvärden som är förknippade med Mörrumsån. (Foto: Morgan Fihn)

Fiskodling och kanotpaddling kan stjälpa det berömda sportfisket i Mörrumsån. En planerad fiskodling i Hanöbukten riskerar att sprida smittsamma fisksjukdomar till Mörrumsån. Samtidigt finns förslag om att ta bort förbudet mot att paddla kanot på fiskesträckorna i Mörrum.
Länsstyrelsen i Blekinge behandlar för närvarande en ansökan om att anlägga en fiskodling i det inre av Hanöbukten. Syftet med odlingen är att sätta ut havsöring längs kusten för att främja det lokala kustyrkesfisket.
– Den föreslagna fiskodlingen utgör ett direkt hot mot Mörrumsåns unika lax- och havsöringbestånd. Det finns en stor risk för samma förödande sjukdomsutbrott som drabbade Mörrumsån på 1990-talet. Dessutom finns det risk att den odlade fisk som sätts ut påverkar de vilda bestånden i Mörrumsån eller andra närliggande vattendrag, säger Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.

Länsstyrelsen överväger samtidigt att ta bort det sedan länge rådande förbudet mot båt- och kanottrafik på sportfiskesträckorna i de nedre delarna av Mörrumsån. Förbudet har tillkommit för att minska olycksrisken samt för att undvika störningar på det intensiva sportfisket i ån.
– Att tillåta kanotpaddling på fiskesträckorna under fiskesäsongen innebär en stor olycksrisk samtidigt som det medför mycket kraftiga störningar på fisket. Båda dessa förslag är ett direkt hot mot Mörrum och de många sysselsättningstillfällen som direkt och indirekt är beroende av kronolaxfisket. Sportfiskarna vädjar därför till länsstyrelsen att slå vakt om de betydande sportfiske- och fisketurismvärden som är förknippade med Mörrumsån, avslutar Joakim Ollén.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta