Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Sportfisket kan prioriteras!

I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag beskriver Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad och ställföreträdande generaldirektör Bengt Strömblom en bild av framtidens fiskepolitik som, om den blev verklighet, skulle kunna återskapa våra fiskbestånd och ge oss tillbaka det marina sportfisket!
Debattartikeln är historisk i det att den går så långt att man skriver följande:
”Vi
menar att det är en självklarhet att den kategori fiskande som ger det största värdet för samhället också ska ges prioritet.”
I debattartikeln, som grundas på den nya rapporten ”Fisk 2020”, talar man också om en fiskepolitik som tar avstamp i ekosystemen och ser en tioårsperiod av återskapande. De subventioner som lett till att överfisket kunnat fortsätta, trots svikande fångster, måste bort.
Artikeln är unik i svensk fiskepolitik och den visar på en väg till återhämtning som många av oss länge hävdat vara den riktiga. Det är imponerande att se att det mod vi många gånger anklagat Fiskeriverket för att sakna trots allt finns. Landets mäktigaste tjänstemän inom fiskeförvaltningen har sagt sitt och lämnar symboliskt facklan vidare till den havsmiljömyndighet som ska ersätta Fiskeriverket. Nu återstår att se om modet och framsyntheten också finns i riksdag och regering. Vågar man ta upp den tråd som Wenblad och Strömblom börjat nysta i kan Sverige bli ett föregångsland i förvaltning av fiskeresursen.
Du kan läsa debattartikeln på den här länken.
Anders Nicander

Viktigare än yrkesfisket? Ja, i vissa fall kan det finnas skäl att prioritera fritids- och turistfisket, skriver debattörerna. (Foto: Svenne Andersson)

Viktigare än yrkesfisket? Ja, i vissa fall kan det finnas skäl att prioritera fritids- och turistfisket, skriver debattörerna. (Foto: Svenne Andersson)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta