[/caption] " /> Sportfiskets betydelse växer i USA | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskets betydelse växer i USA

Sportfiske är en växande jätteindustri i USA. (Foto: Martin Falklind)

American Sportfishing Assocation kom nyligen med en rapport angående sportfiskets betydelse i USA. Sportfiske skapar över 800 000 arbetstillfällen och de amerikanska sportfiskarna spenderar över 48 miljarder dollar per år på sitt fiske.
Fiske är stort i USA. Vid varje sjö, strand eller älv ser man folk stå och fiska. Man räknar med att 33 miljoner amerikaner över 16 år ägnar sig åt fiske i någon form. Det innebär att det är ett av de mest utbredda fritidsintressena i hela landet, större än golf och tennis tillsammans. Mängden sålda fiskeprylar, fiskeresor, fiskekort med mera, omsätter 48 miljarder dollar per år. De arbetstillfällen som detta skapar, beräknar man till 828 000 stycken, en ansenlig summa även i stora USA.
Som enskild stat leder Florida fiskeintresset. Här bor hela tre miljoner sportfiskare.
Dessutom visar American Sportfishing Assocation att sportfisket i USA bara växer. De senaste fem åren har det ökat med elva procent i snitt över landet.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta