Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sprutstoppet överklagas inte

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd är det är förbjudet sprida bekämpningsmedel i vattentäkter. (Foto: Svenne Andersson).

Äppelodlare i Österlen gavs dispens för att sprida bekämpningsmedel i skyddsområde för vattentäkt. Länsstyrelsen ansåg att kommunen inte gjort en ordentlig bedömning av konsekvenserna och upphävde dispensen. Nu har Simrishamns kommun beslutat sig för att inte överklaga.
– Att skydda områdena för dricksvattenutvinning i framtiden är en viktig fråga, säger Christine Andersson, miljöjurist på Länsstyrelsen till Ystads allehanda.
Äppelodlarna kommer även i fortsättningen kunna ansöka om dispens för användning av bekämpningsmedel. Miljöförbundet kommer då att ta ställning till ansökan och väga det allmänna intresset mot det enskilda.
Läs hela artikeln i Ystad allehanda.
Mer läsning hittar du här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta